Drs. Bea Pieters
Pedagoog & Leerkracht

06 4976 6889 beapieters@glazenkamp.net

Binnen de Praktijk Leerlingbegeleiding werk ik met veel toewijding en plezier met kinderen van de basisschool, die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Ik bied ondersteuning bij specifieke leergebieden en bij leerproblemen. Mijn werk doe ik vanuit een sterk geloof in de kwaliteiten en kracht van elk afzonderlijk kind. Het versterken van het zelfvertrouwen van het kind speelt een belangrijke rol in mijn manier van werken.

U kunt bij mij terecht als uw kind problemen heeft op het gebied van rekenen, lezen, spellen, schrijven, zaakvakken. Ook als er bv sprake is van dyslexie of dyscalculie. Als u het belangrijk vindt uw kind voor te bereiden op de Cito toetsen, kunt u voor Cito training bij mij terecht.

De praktijk ligt in de wijk De Hazenkamp in Nijmegen. Onderstaande basisscholen liggen op loopafstand: De Hazesprong, NSV 2, De Akker, St. Nicolaasschool, ’t Hert, Martinus van Beekschool, De Windroos.

Mijn werkgebied betreft Nijmegen e.o.